Kreipkitės į mus, jeigu:

Teikiame plataus spektro teisines paslaugas asmenims, ketinantiems atvykti į Lietuvą, jau gyvenantiems Lietuvoje ar nelegaliai esantiems, taip pat įmonėms, siekiančioms įdarbinti užsieniečius.

Apie mūsų teikiamas paslaugas

Konsultuojame asmenis, siekiančius gauti nacionalinę vizą (D), leidimą laikinai (nuolat) gyventi, leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje bei asmenis, kurių atžvilgiu priimtas sprendimas dėl jų grąžinimo (įpareigojimas išvykti iš Lietuvos Respublikos, išsiuntimas į užsienio valstybę bei draudimas atvykti), visos procedūros metu. Taip pat konsultuojame klientus prieglobsčio teisės klausimais. Padedame Jums paruošti dokumentus, reikalingus pateikti atitinkamoms institucijoms, tikslu įteisinti savo padėtį Lietuvos Respublikoje.

Papildomos paslaugos

 • Tarptautinės apsaugos suteikimo klausimai: 
  Pabėgėlio statusas/ papildoma apsauga

   

 • Atstovavimas visais migracijos teisės klausimais valstybės institucijose ir Lietuvos Respublikos teismuose:
  Sulaikymas,
  Pabėgėlio statusas,
  Papildoma apsauga,
  Deportacija (išsiuntimas) ir pan.

Ketinantiems į atvykti ar jau legaliai esantiems Lietuvoje asmenims:

Neteisėtai Lietuvoje esantiems asmenims:

Teikiamų paslaugų įkainiai:

Konsultacijos teikiamos tik atlikus išankstinį apmokėjimą. 

Paslaugų teikimo tvarka pateikiama Paslaugų teikimo:

Konsultacija, siekiant rasti Jums geriausią sprendimą*70,00 Eur* be PVM
Dokumentų rengimas nacionalinei vizai (D) (studijos, teisėta veikla, darbas)400 eurų be PVM
Dokumentų rengimas leidimui dirbti350 eurų be PVM
Dokumentų rengimas dėl leidimo laikinai gyventi
● Mokslų pagrindu400 eurų be PVM
● Šeimos susijungimo pagrindu400 eurų be PVM
● Darbo pagrindu 450 eurų be PVM
● Teisėtos veiklos pagrindu 600 eurų be PVM
Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pratęsimas/ keitimas250 eurų be PVM
Verslo planas600 eurų be PVM
Darbdavio keitimas 150 eurų be PVM
Prašymas sutrumpinti terminą draudimo atvykti į Lietuvos Respubliką ir/ar išbraukti duomenis iš asmenų sąrašo,
kuriems draudžiama atvykti ir C. SIS sistemų.
450 eurų be PVM
Prašymas leisti pateikti dokumentus dėl LLG išdavimo esant Lietuvos Respublikoje neteisėtai550 eurų be PVM
Kitos paslaugos (prieglobstis, sulaikymas, atstovavimas teisme administracinėse bylose)pagal susitarimą

Dažnai užduodami klausimai

Teisėtas buvimas Lietuvos Respublikoje

Norint atvykti ir būti Lietuvoje ilgiau nei 3 mėnesius, Jums reikalinga gauti nacionalinę vizą arba leidimą laikinai gyventi Lietuvoje.
Prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje nagrinėjimo laikotarpiu galima kreiptis dėl vienkartinės nacionalinės vizos išdavimo (maksimalus terminas – 5 mėnesiai).

Nacionalinė viza išduodama vienerių metų laikotarpiui.
Kita nacionalinė viza išduodama ne anksčiau nei 180 dienų nuo turėtos vizos galiojimo laiko pabaigos.

Prašymas išduoti nacionalinę vizą pildomas elektroniniu būdu interneto puslapyje  https://visa.vrm.lt/epm.

Užsieniečiams, ketinantiems atvykti į Lietuvą, vizas išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos.

Prašymas dėl nacionalinės vizos išdavimo ir prie jo pridedami dokumentai gali būti pateikti vizų tarnybai Lietuvoje, jeigu užsienietis Lietuvos Respublikos teritorijoje yra teisėtai (pvz., kreipiantis dėl vienkartinės nacionalinės vizos išdavimo prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje nagrinėjimo laikotarpiu).

Leidimas laikinai gyventi paprastai išduodamas vieneriems, dvejiems ar trejiems metams, tačiau gali būti išduodamas ir trumpesniam laikotarpiui.

Prašymas pildomas elektroniniu būdu, pildant atitinkamą formą MIGRIS sistemoje. Per keturis mėnesius nuo prašymo sistemoje pateikimo privaloma užsiregistruoti ir atvykti vizitui į Migracijos departamento teritorinį skyrių ar LR konsulinę įstaigą. Vizito metu pateikiami dokumentų originalai bei paimami biometriniai duomenys.

Už nacionalinę vizą mokamas 120,00 Eur mokestis. Sprendimas dėl prašymo išduoti nacionalinę vizą priimamas per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo priėmimo dienos. Šis laikotarpis atskirais atvejais gali būti pratęstas iki 45 kalendorinių dienų.

Už leidimą laikinai gyventi Lietuvoje mokamas valstybės rinkliavos mokestis:

 1. 120 Eur, – sprendimas priimamas per 4 mėnesius nuo dokumentų pateikimo dienos.
 2. 240 Eur, – sprendimas priimamas per 2 mėnesius nuo dokumentų pateikimo dienos.

Leidimą nuolat gyventi Lietuvoje gali gauti užsienietis, Lietuvoje pragyvenęs 5-erius turėdamas leidimą laikinai gyventi Lietuvoje.

Į pragyventą laikotarpį neįskaičiuojamas laikas,  kurį užsienietis Lietuvoje praleido:

 1. pagal bevizį rėžimą;
 2. su LT ar kitos Šengeno valstybės viza;
 3. su kitos ES valstybės išduota ES leidimo gyventi kortele;
 4. su Šengeno viza;
 5. su kitos Šengeno valstybės išduotu leidimu gyventi.

Užsieniečiui turint leidimą laikinai gyventi Lietuvoje studijų pagrindu, Lietuvoje pragyventas laikotarpis mažinimas pusiau. Bet, jeigu užsienietis Lietuvoje baigė studijas ir įgijo aukštojo mokslo kvalifikaciją bei pateikia tai patvirtinantį dokumentą – į Lietuvoje pragyventą laikotarpį įskaičiuojamas visas su leidimu laikinai gyventi pragyventas laikotarpis.

Jeigu užsieniečiui suteikta papildoma apsauga Lietuvoje, į Lietuvoje pragyventą laikotarpį įskaičiuojama pusė laiko, kuris praėjo nuo prašymo suteikti prieglobstį Lietuvoje pateikimo dienos iki leidimo laikinai gyventi šiuo pagrindu išdavimo dienos, arba visas šis laikas, jeigu jis truko ilgiau kaip 18 mėnesių.

Lietuvoje pragyventą laikotarpį pertraukia buvimo už atitinkamai Lietuvos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teritorijos ribų laikas, jeigu per pastaruosius 5 metus nuo prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi priėmimo trunka ilgiau kaip 6 mėn. iš eilės ir / ar iš viso sudaro daugiau kaip 10 mėn.

Lietuvoje pragyventą laikotarpį nutraukia teismo paskirtos laisvės atėmimo bausmės atlikimo laikas.

Taip pat, galimas LNG išdavimas šeimos susijungimo pagrindu. Jeigu užsienietis atvyko gyventi į Lietuvos Respubliką kartu su Lietuvos Respublikos piliečiu kaip jo šeimos narys, jis gali iš karto gauti LNG. Laikoma, kad asmenys atvyksta kartu, jei LR pilietis kartu su savo šeimos nariais gyveno užsienio valstybėje ir visi kartu persikelia gyventi į Lietuvą. Turi būti atvykstama iš bet kurios ne ES/ELPA šalies.

Kartu su prašymu išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje pateikiami:

 • galiojantis kelionės dokumentas;
 • dokumentas apie pakankamą pragyvenimo lėšų kiekį (pvz., banko sąskaitos išrašas, darbo sutartis ir pan.);
  • dokumentas apie gyvenamąją vietą (galima pateikti atsiimant LLG);
 • pažyma dėl (ne)teistumo (jeigu esate vyresnis nei 14 m.).
 • dokumentas dėl sveikatos draudimo (draudimo suma – 6 000 Eur);
 • teisėtą buvimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą paduodate būdamas Lietuvoje (viza, kitas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje, prieglobsčio prašytojo statusas);

IR

leidimo laikinai gyventi išdavimą pagrindžiantys dokumentai. Dokumentai kinta priklausomai nuo LLG išdavimo pagrindo, todėl konkrečius reikalingus dokumentus Jums nurodysime, įvertinę Jūsų situaciją.

Kartu su prašymu išduoti nacionalinę vizą pateikiami:

 • galiojantis kelionės dokumentas;
 • nuotrauka;
 • dokumentas, patvirtinantis, kad turi pakankamai lėšų kiekį (pvz., banko sąskaitos išrašas, darbo sutartis ir pan.);
 • dokumentas dėl sveikatos draudimo (draudimo suma – 30 000 Eur);

IR

nacionalinės vizos išdavimą pagrindžiantys dokumentai. Dokumentai kinta priklausomai nuo nacionalinės vizos išdavimo pagrindo, todėl konkrečius reikalingus dokumentus Jums nurodysime, įvertinę Jūsų situaciją.

Dėl nacionalinės vizos išdavimo dažniausiai kreipiamasi šiais pagrindais:

 • darbo (privaloma turėti Užimtumo tarnybos užsieniečiui išduotą leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje bei užsienietį priimančio asmenselektroniniu būdu pateikto tarpininkavimo rašto numerį);
 • studijų (paprastai studijos iki vienerių metų, būtina pateikti užsienietį priimančios aukštosios mokykloselektroniniu būdu pateikto tarpininkavimo raštą);
 • teisėtos veiklos – įmonės dalyviai arba vadovai (įmonė įsteigta per pastaruosius vienerius metus iki užsieniečio prašymo išduoti nacionalinę vizą pateikimo dienos, kapitalas –ne mažiau 28 000 Eur).

Galimi ir kiti nacionalinės vizos išdavimo pagrindai, apie juos paaiškinsime, įvertinę Jūsų individualią situaciją.

Dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo dažniausiai kreipiamasi šiais pagrindais:

 • Šeimos susijungimo (pvz., Lietuvoje gyvena Jūsų nepilnametis sūnus ar sutuoktinis, kuris yra Lietuvos pilietis);
 • Darbo (pvz., esate perkeliamas įmonės viduje kaip vadovas ar specialistas, dirbate pagal darbo sutartį ir Užimtumo tarnyba priėmė sprendimą dėl jūsų darbo atitikties darbo rinkos poreikiams);
 • Studijų (studijos trunka ilgiau nei metus, būtina pateikti užsienietį priimančios aukštosios mokyklos elektroniniu būdu pateikto tarpininkavimo raštą);
 • Teisėta veikla – dalyvis arba vadovas (įmonė įsteigta seniau nei prieš metus, pateikiamas verslo planas, pagal kurį veikla vykdoma bent 6 mėnesius, kurioje visą darbo laiką dirba LR, kitos ES valstybės narės ar ELPA valstybės narės piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, kuriems mokamas mėnesinis darbo užmokestis bendrai sudaro ne mažiau kaip 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžius; nuosavo kapitalo vertė – ne mažiau kaip 28 000 eurų; įmonės akcininkas turi nuosavybės teise turėti bent 1/3 bendrovės įstatinio kapitalo, vadovas – 14 000 Eur investuotų lėšų).

Galimi ir kiti leidimo laikinai gyventi išdavimo pagrindai, apie Jums paaiškinsime, įvertinę Jūsų individualią situaciją.

Neteisėtas buvimas Lietuvos Respublikoje

Užsienietis privalo išvykti iš Lietuvos Respublikos iki vizos arba leidimo laikinai gyventi galiojimo pabaigos.

Užsieniečiui likus gyventi Lietuvoje pasibaigus jo vizos ar leidimo laikinai gyventi galiojimui, arba Migracijos departamentui priėmus sprendimą šiuos dokumentus panaikinti, jo buvimas Lietuvoje pripažįstamas neteisėtu. Užsieniečiui Lietuvoje esant neteisėtai, Migracijos departamento teritorinis skyrius priima sprendimą dėl jo deportacijos.
Priklausomai nuo aplinkybių, lėmusių užsieniečio buvimą Lietuvoje neteisėtu, priimami dviejų rūšių sprendimai jo atžvilgiu:

 1. Priimamas sprendimas grąžinti užsienietį. Sprendimu nustatomas nuo 7 iki 30 dienų terminas, kuris skaičiuojamas nuo sprendimo įteikimo užsieniečiui dienos ir per kurį užsienietis įpareigojamas savanoriškai išvykti iš Lietuvos Respublikos.
  Nurodytu atveju užsienietis savarankiškai, per sprendimu nustatytą terminą, privalo išvykti iš Lietuvos Respublikos.
 2. Priimamas sprendimas išsiųsti užsienietį. Sprendimas pradedamas vykdyti jam įsigaliojus, t. y., po 14 dienų nuo sprendimo įteikimo užsieniečiui dienos. Šiuo atveju užsieniečio išsiuntimas vykdomas priverstinai, jį vykdo Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

 

Terminas, per kurį užsienietis įpareigojamas savanoriškai išvykti iš Lietuvos gali būti pratęsiamas dėl svarbių priežasčių, tačiau bendras įpareigojimo savanoriškai išvykti terminas negali viršyti 60 dienų.

Paprastai sprendimu, kuriuo užsienietis įpareigojamas išvykti iš Lietuvos savanoriškai, nėra nustatomas draudimo atvykti į Lietuvos Respubliką terminas. Tuo tarpu sprendimu, kuriuo užsieniečio išsiuntimas vykdomas priverstinai, visada nustatomas draudimo atvykti į Lietuvos Respubliką laikotarpis. Draudimo laikotarpis – nuo vienerių iki penkerių metų.

Taip pat, užsieniečio atžvilgiu priėmus sprendimą dėl priverstinio išsiuntimo, gali būti priimamas ir sprendimas jį sulaikyti iki bus įvykdytas sprendimas.

Draudimo atvykti į Lietuvą laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo užsieniečio išvykimo iš Lietuvos dienos (ne nuo Sprendimo priėmimo dienos).

Esant atitinkamoms aplinkybėms (pvz., santuoka su LT piliečiu, gimęs nepilnametis vaikas, esantis Lietuvos piliečiu ir pan.), gali būti kreipiamasi dėl nustatyto draudimo atvykti į Lietuvą termino sutrumpinimo.

Konkretus pagrindas prašyme sutrumpinti draudimo atvykti į Lietuvą terminą parenkamas įvertinus jūsų individualią situaciją.

Kiti klausimai

Konsultuojame ir atstovaujame asmenis ne tik Migracijos departamento teritoriniuose skyriuose, bet ir teismuose, skundžiant priimtus neigiamus sprendimus dėl pabėgėlio statuso nesuteikimo, deportacijos (išsiuntimo), leidimų laikinai gyventi ir vizų panaikinimo ar neišdavimo, užsieniečių sulaikymo Užsieniečių registracijos centre (URC).

Nurodytų paslaugų kaina nustatoma, įvertinus individualią užsieniečio situaciją.

Užklausos forma

Contact Us LT
*
Prisegti dokumentą
Maximum upload size: 67.11MB